Başka Bir Dünya Yok

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Dünya bırakmak için, öncelikli olarak çevresel etkimizi azaltmayı amaçlıyoruz.

İKLİM VE EMİSYONLAR

2050 yılına kadar kadar Net Sıfır değer zinciri hedefimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz.


Vakko koleksiyonları üretim hacminin %60’ını sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda
Türkiye’de gerçekleştiriyoruz.


2021’den bu yana karbon ayak izi ve enerji tüketimimizi sürekli olarak takip ediyor;
sürdürülebilirlik girişimlerimiz ve teknolojik yatırımlarımızın etkisiyle, enerji tüketimimizi
büyük ölçüde azalttığımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz.


2022 yılında, çevre dostu Emprime İşletmesi Makinelerine önemli bir yatırım yaparak
değer zincirimizde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamış bulunuyoruz.
Karbon ayak izimizi azaltmanın önemli bir adımı olarak, şirket araç filomuzun bir kısmında elektrikli araçlara geçmiş bulunuyoruz.SU VE ATIKLAR

Su tüketimi ve atık yönetimi konusunda kendimizi en yüksek hesap verebilirlik
standartlarına bağlı tutuyor; 2020 yılında uygulamaya aldığımız bir dizi stratejik önlemle hem su tüketimimizi hem de atık üretimimizi aktif bir şekilde azaltmış bulunuyoruz.


2012 yılından bu yana, kağıt tüketimini azaltmak amacıyla tüm operasyonlarımızda Doküman Yönetimi Programı uyguluyoruz. İş süreçlerimizi dijital platformlara taşımamızın, karbon ayak izimizi azaltmada etkin rol oynadığını ölçümlüyoruz.


W Collection Erkek koleksiyonları kapsamındaki “Yeşil Reçeteli Denim” üretimimiz ile
enerji ve su kullanımında önemli bir tasarruf sağlıyoruz.

Bununla birlikte, Sürekli Yıkama Makinelerine yaptığımız yatırımlarla, su tüketiminde %98’lik ve kimyasal kullanımında %97,5’lik bir azalma ile etkileyici sonuçlar elde etmiş
bulunuyoruz.


2020 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı bir kez
daha teyit etmiş bulunuyoruz.

 

BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEMLER

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve canlandırılmasına yönelik çabalarımızı güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. 


Zengin biyoçeşitlilik ve bağlı oldukları ekosistemlerin, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için elzem olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla, her işletmenin çevreden aldığını yine çevreye geri vermesi gerektiğine inanıyoruz.