• Sepetiniz Yükleniyor...
Genel Toplam:
Siparişi Onayla

Arama

{ "promotionBannerData": { "data": { "promotions": [ { "id": "Banner - ", "name": "Anasayfa Banner", "creative": "https://vakko.akinoncdn.com/cms/2019/09/19/53f17eb3-0dbb-464e-beae-cf26da89a990.jpg", "position": "1" } ] } } }

Geleneksel ve modern dokunuşlar ile her dikişin usta ellerde atıldığı, tasarımında sadece sizin söz sahibi olacağınız takım elbise ve gömlek seçimleriniz, dünyanın en kaliteli kumaş ve aksesuarlarıyla Vakko Özel Dikim’de hayat buluyor. ​ Vakko üretim merkezimizde size özel kumaşlar ile üretilen gömlek siparişleriniz ve İtalya atölyemizde size özel üretilen takım elbise, smokin, ceket, palto ve pantolon siparişleriniz için sizi mağazalarımızda ağırlayabilir ya da size uygun yer ve zamanda ziyaret edebiliriz. 


Randevularınız için mağazalarımızda ulaşabileceğiniz özel dikim danışmanlarımız ve iletişim bilgileri: ​ 


VAKKO ADANA, 

AHMET YÜZGEÇ, 0322 453 51 61 


VAKKO AKASYA, 

BAHADIR BİZ, 0216 217 12 14 


VAKKO AKMERKEZ, 

KENAN ÖNCÜL, 0212 282 06 95 


VAKKO ANKARA ARMADA, 

EYÜP BİRHAN KAYIKÇI, 0312 219 12 12

 

VAKKO ANKARA ATAKULE, 

BURAK EFİL, 0312 909 20 08

 

VAKKO ANTALYA, 

EMİNE İŞLEYEN, 0242 324 00 99 / 0242 324 98 00


VAKKO AQUA FLORYA, 

TARIK KOÇ, 0212 574 09 99


VAKKO BURSA KORUPARK, 

CEM ASA, 0224 243 37 37 / 0224 233 33 77

 

VAKKO EMAAR SQUARE, 

HAKİF HAKAN ÇAKIR, 0216 217 34 57


VAKKO HILTOWN KARŞIYAKA, 

ABDULLAH OĞUZ, 0232 241 23 50


VAKKO İSTİNYE PARK, 

GÖKSEL SAYGILI, 0212 345 58 32 / 38


VAKKO İZMİR, 

VEYSİ DOĞRUYOL, 0232 421 65 90


VAKKO İZMİR MAVİBAHÇE, 

İBRAHİM KOÇ, 0232 241 15 60 / 56


VAKKO KANYON, 

SAMET KORKMAZ, 0212 353 10 80


VAKKO MERSİN, 

NİLÜFER BAHÇECİOĞLU, 0324 330 01 33


VAKKO NİŞANTAŞI, 

UFUK MISIROĞLU, 0212 248 50 11


VAKKO SUADİYE, 

ERSİN AYDIN DİK, 0216 416 42 04


VAKKO VADİ İSTANBUL, 

AYFER YÜKSEL, 0212 942 33 91


VAKKO ZORLU, 

ERTUNÇ ERİŞKİN, 0212 708 33 33 ​


VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

×

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak [Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.] (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanankapsamda işlenebilecektir.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

- İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve icrası ve geliştirilmesi

- Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

- Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından fiziki/elektronik ortamda basılı form yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

- Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [VAKKO Insan Kaynakları ] dan temin edebileceğiniz [VAKKO] Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "erp_id":"", "verified":"", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }